piątek, 2 września 2011

REGULAMIN

Termin: 1 - 2 październik 2011

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
ul. Rajska 1 Kraków
Dokładna lokalizacja
Wpisowe:
Dla graczy wpisowe 30 zł od osoby.
Widzowie - wstęp bezpłatny.
Noclegi:
W związku z faktem, że turniej odbywa się w bibliotece publicznej, nie ma możliwości nocowania na miejscu turnieju. Najprawdopodobniej będzie możliwość pozostawienia figurek w zamykanym pomieszczeniu, co jeszcze zostanie potwierdzone w nieco późniejszym terminie. Dla zainteresowanych noclegiem przygotowujemy rezerwację w hostelu turystycznym. Sprawę koordynuje:

Bożydar „Bożo” Nowicki, 693 693 561,
arena40k[at]gmail.com (z dopiskiem "rezerwacja noclegu")

z nim należy ustalać wszelkie szczegóły.

Zapisy na noclegi organizowane przez Legion trwają do 25 września!!!! do tego dnia przyjmuje zapisy. Przez zapis rozumiemy przesłanie opłaty za nocleg na poniższy nr konta:

31 1240 4168 1111 0000 4637 0950
Posiadacz rachunku: Wojciech Szerląg
dopisek: +nocleg
telefon: 694 723 352

Nocleg w pokoju 12-14 osobowym 26 zł,
dla studentów, uczniów i nauczycieli po okazaniu legitymacji 20 zł.
Dodatkowo dochodzi (dobrowolna) opłata za wypożyczenie kompletu pościeli 5 zł.
W tytule przelewu podajcie imię i nazwisko (oraz czy chcecie pościel).

Ewentualne pytania na: arena40k[at]gmail.com

SM Oleandry w Krakowie: Cennik

Po tym terminie nie rezerwujemy noclegu, ale oczywiście możemy podesłać namiary zarówno na schronisko, bądź na hostele w pobliżu turnieju, w celu indywidualnego rezerwowania.

Wstępne propozycje innych noclegów:
20 minut piechotą od biblioteki, bardzo dobre warunki.
30 minut piechotą do biblioteki
15 minut od biblioteki
http://www.smkrakow.pl/

Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z rozpiskami w formacie tekstowym (doc, txt) należy wysyłać na adres:

arena40k[at]gmail.com

do dnia 25 września 2011 do 23:59

Aby zgłoszenie było ważne należy dokonać bezzwrotnej przedpłaty w wysokości co najmniej 10 zł (do wysokości wejściówki jeśli ktoś chce pominąć smutny obowiązek płacenia przy zapisach reszty) na konto:

31 1240 4168 1111 0000 4637 0950
Posiadacz rachunku: Wojciech Szerląg
w tytule przelewu należy dopisać: arena2011
telefon: 694 723 352

Format rozpiski:
W celu przyspieszenia publikacji i ujednolicenia rozpisek zostaje wprowadzony format na wzór ETC:

Gracz: (Imię, ksywka, nazwisko)
Armia:
Miasto:

HQ1 : (imię jednostki, wykupione opcje, odnośnik do trasportu dedykowanego) [(suma punktów bez kosztu transportu)pts]
HQ2 : (analogicznie...)
Elite1 : (...)
Elite2 : (...)
Elite 3 : (...)
Troop 1 : (...)
Troop 2 : (...)
Troop 3 : (...)
Troop 4 : (...)
Troop 5 : (...)
Troop 6 : (...)
FA1: (...)
FA2: (...)
FA3: (...)
HS1: (...)
HS2: (...)
HS3: (...)
Transport1 : (nazwa, opcje, przypisana jednostka) [(punkty)pts]
Transport2 : (analogicznie...)
TransportX : (...)
(proszę nie umieszczać domyślnych opcji!)
TOTAL [(punkty)pts]
KP: liczba kill ponitów
Modele: liczba modeli

Nie przesłanie rozpiski w terminie do 25.09.2011: -5 punkty
Przesłanie/posiadanie rozpiski w niewłaściwym formacie: -3 punkty

Sędziowie
Główny: Wojciech "Inkq" Szerląg
Liniowi: Paweł "Sancho" Kudlarczyk, Alexander "Alex" Mendyka, Adam "Ozzy" Piotrowski, Bożydar "Teo" Nowicki

Gracz rezerwowy: Marcin "Ząbek" Narewski
Modelarka: Bożydar "Teo" Nowicki
Zasady:
2200 punktów według standardowej organizacji armii z maksymalnie jednym bohaterem specjalnym
Obowiązują zasady 5 edycji Warhammer 40,000 wraz z aktualnymi FAQ, oraz Polskimi Klaryfikacjami Zasad.
Gramy 5 bitew
Bez Imperial Armour

Standard FOC

Bez jednostek sojuszniczych (poza LatD)s.

Dopuszczone armie:
- Blood Angels
- Black Templars
- Chaos Deamons
- Chaos Space Marines
- Grey Knights
- Dark Angels
- Dark Eldar
- Eldar
- Imperial Guard
- Necrons
- Orks
- Space Marines
- Space Wolves
- Tau Empire
- Tyranids
- Sisters of Battle (z WD)
- Lost and the Damned wg. Sztabu, (wraz z dopuszczeniem dla tej armii jednostek sojuszniczych).

Wszystkie modele muszą być w pełni pomalowane i posiadać w pełni wymodelowane, wykupione wyposażenie (WYSIWYG). Dozwolone są drobne odstępstwa - granaty, wyposażenie wykupowane obowiązkowo wraz z modelem itp. jednak będzie to miało odzwierciedlenie w punktacji hobbystycznej.
Gracz jest zobowiązany posiadać wszystkie zasady z których korzysta jego armia, oraz niezbędne wzorniki, kości, miarkę itp. W przypadku sporu gdy jeden z graczy nie posiada źródła z którego korzysta dany oddział, sędzia ma prawo zasądzić na jego niekorzyść ignorując zasady na które się powołuje (nie dotyczy to zasad z podręcznika podstawowego 5 edycji WH40k). Sprzęt, który nie jest odpowiednio wymodelowany (braki wysywigu) będzie wykreślany z rozpiski i nie będzie mógł być używany.


Ramy czasowe turnieju:


Biblioteka czynna jest od godziny 8:00!!

Sobota:
9:00 - 9:30 zapisy, rozruch, losowanie pierwszej bitwy
9:30 - 9.45 sprawdzenie wymogu pomalowanej armii
9:45 - 12:30 - Bitwa 1
12:45 - 15:30 - Bitwa 2
15:30 - 16:15 - Przerwa obiadowa
16:15 - 19:00 - Bitwa 3

Niedziela:
8:30 - 11:30 - Bitwa 4
11:45 - 14:30 - Bitwa 5
15:00 - Ogłoszenie wyników, sprzątanie

Za każde pełne (zakończone) 5 minut spóźnienia w oddaniu wyników, gracze będą otrzymywać karę w wymiarze -1 punktu do punktacji turniejowej. Przy przekroczeniu 15 minut wyniki nie będą już przyjmowane i obaj gracze otrzymają za daną bitwę 0 punktów. W uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji sędziów kara ta może zostać anulowana. Przez oddanie wyników rozumiemy przekazanie do stolika sędziowskiego wypełnionych kart obydwu graczy (przy czym w przypadku przekazania jednej z kart kwestia ta może być rozpatrzona niekorzystnie dla gracza, który nie przekazał karty).
Dodatkowa punktacja:
Malowanie armii:

Istotna uwaga. W przypadku istotnych zastrzeżeń co do pomalowania wszystkich modeli w armii, za całość oceny modelarskiej może zostać przyznane 0 punktów (wg. decyzji sędziego).

Pomalowanie armii(0-1):
0 - Występują w armii więcej niż 5 modeli pomalowanych w "tricolorze".
1 - Całość armii pomalowana więcej, niż 3 kolorami.

WYSIWYG (0-2):
0 - Istotne braki WYSIWYG w stosunku do rozpiski
1 - Drobne braki w WYSIWYG (maksymalnie 2 modele zwykłe lub 1 pojazd/duży model).
2 - 100% WYSIWYG

Podstawki (0-1):
0 - Występują w armii modele na różnie wymodelowanych podstawkach, lub też nie posiadające pomalowanych/wymodelowanych podstawek.
1 - Wszystkie modele wymagające podstawek, posiadają wymodelowane i pomalowane podstawki w jednolitym schemacie dla całej armii.

Schemat armii (0-2):
0 - Istotne różnice pomiędzy malowaniem poszczególnych oddziałów
1 - maksymalnie 1 oddział, odstający od schematu malowania całej armii
2 - wszystkie oddziały w armii pomalowane w jednolitym schemacie

Oznaczenia oddziałów (0-2):
0 - Istotne braki w oznaczeniach oddziałów
1 - Wszystkie oddziały posiadają oznaczenia umożliwiające ich rozróżnianie
2 - Oddziały wyróżnione w taki sposób, że możliwe jest ich rozpoznanie na pierwszy rzut oka (kolory, konwersje itp.)

Ocena jakości malowania (0-4):
Jest to subiektywna ocena jakości pomalowania całej armii, przyznawana przez sędziów w zakresie od 0 do 4 punktów. Nie podlega dyskusji.

Przed pierwszą bitwą turnieju przewidzieliśmy czas na sprawdzenie czy armia spełnia minimalne wymagania (wszystkie modele są pomalowane trzema kolorami, oraz nie ma rażących braków wysywigu, ani proksów). Zamieszczamy zdjęcie figurki stanowiące wzorzec tego co uznajemy za minimum. Jeśli masz wątpliwości czy twoje figurki spełniają wymagania, a twoje konwersje budzą czasami wątpliwości "czy to nie prox z doklejką" napisz do nas, prześlij zdjęcia. Pomoże to uniknąć nieprzyjemności na turnieju. Niekwalifikujące się figurki będą wykreślane z rozpiski!!!

Test wiedzy:

2 pytania za 2 punkty
6 pytań po 1 punkcie
Test jednokrotnego wyboru

Misje:
1 oddział zajmuje/blokuje 1 ćwiartkę/strefę i dowolną ilość znaczników.

Żeby zając ćwiartkę musi być więcej jednostek zajmujących niż blokujących.

Oddział blokuje/zajmuje ćwiartkę na której znajduje się jego większa część, w ekstremalnych przypadkach wykonuje się rzut na 4+.

widełki co 325 pkt czyli
0-324 10/10
325-649 11/9
650-974 12/8
975-1299 13/7
1300-1624 14-6
1625-1949 15-5
1950-2274 16-4
2275-2599 17-3
2600-2924 18-2
2925-3249 19-1
3250+ 20-0

I
Wystawienie: Dawn of war
Ilość tur: 6, 7/5+
Zasady: Night Fighting w pierwszej turze, Reserves, Deep Strike

Cel: 6 znaczników. Cele ułożone są w dwóch liniach 12" od dłuższych krawędzi stołu, dwa po 12" od krótszych jeden na środku linii. Po wyborze stron gracz drugi wybiera jeden z bocznych znaczników i przesuwa go 6" tak aby znalazł się 18" od długiej krawędzi i 12" od krótkiej, gracz pierwszy robi to samo z znacznikiem po przekątnej.
Znaczniki na 12" warte po 900, znacznik na 18" warty 1800, VP za zabite i z połowione jednostki należy podzielić przez 2.

II
Wystawienie: Spearhead
Ilość tur: 6, 7/5+
Zasady: Reserves, Deep Strike

Cel: Własna ćwiartka 200, Boczne 700, przeciwnika 1600,VP za zabite i z połowione jednostki, osoba zdobywająca więcej KP o 3 dostanie dodatkowo +500pkt

III
Wystawienie: Pitched Battle
Ilość tur: 6
Zasady: Night Fighting w 6 turze, Reserves, Deep Strike

Cel: VP za zabite jednostki zostaje pomnożone dwukrotnie, VP za połowione jednostki, punkty za różnicę w KP (2:+300; 3-4:+600; 5-6:+900: 7+:+1300)

IV
Wystawienie: Trójkąty w rogu stołu z przeciwprostokątną 12" od przekątnej stołu
Ilość tur: 6, 7/5+
Zasady: Reserves, Deep Strike, Ten kto wygra rzut na "zaczynanie" wybiera: "kto wystawia się pierwszy i zaczyna" LUB "wybiera stronę."

Cel: Znacznik na środku stołu i po jednym znaczniku wystawionym przez graczy. W sumie 3. Znaczniki są wystawiane nie bliżej 12" od innego znacznika i krawędzi, przed rzutem na zaczynanie. Znacznik na środku - 1300, wystawione przez graczy - 650pkt, VP za zabite i z połowione jednostki, punkty za różnicę w KP (2:+300; 3-4:+600; 5-6:+900: 7+:+1300)

V
Wystawienie: Pitched Battle
Ilość tur: 6
Zasady: Reserves, Deep Strike

Cel: 5 znaczników wystawionych przed rzutem na zaczynanie i nie bliżej niż 12" od krawędzi i innych znaczników, każdy jest wart 900 pkt. VP za zabite i z połowione jednostki

2 komentarze:

  1. Ale wiecie że nigdzie nie podaliście terminu Areny? :P

    OdpowiedzUsuń
  2. Specjalnie dla Ciebie Perzan :P

    OdpowiedzUsuń